Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: MIKO NIINEMÄE
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: MIKO NIINEMÄE on Arco Vara AS ja juhatuse liige.
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Arco Vara AS
Juriidilise isiku tunnus: 097900BHCB0000066171
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100034653
Tehingu liik: Aktsiate märkimine
1250 2.25
Koondmaht: 1250
Koondhind: 2,25
Tehingu kuupäev: 2021-09-24
11:50:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2021-09-24 15:45:57
tehinguteavitus-4974.bdoc