Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Pärnu Holdings OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Pärnu Holdings OÜ on Nordic Fibreboard AS nõukogu liikme Joakim Johan Helenius ja juhatuse liikme Torfinn Losvik kontrolli all olev ettevõte
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Nordic Fibreboard AS
Juriidilise isiku tunnus: 54930002HOIXBD15OM06
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100092503
Tehingu liik: Müük
52655 2.29
Koondmaht: 52655
Koondhind: 2,29
Tehingu kuupäev: 2021-09-22
13:20:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2021-09-24 14:47:08
tehinguteavitus-4973.bdoc