Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Pärnu Holdings OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Pärnu Holdings OÜ on AS Trigon Property Development nõukogu liikmete Joakim Johan Helenius ja Torfinn Losvik kontrolli all olev ettevõte
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Trigon Property Development
Juriidilise isiku tunnus: 549300EVKRFJ9KNYZ593
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100003443
Tehingu liik: Müük
35836 1.1
Koondmaht: 35836
Koondhind: 1,1
Tehingu kuupäev: 2021-09-22
13:20:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2021-09-24 14:47:34
tehinguteavitus-4972.bdoc