Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: AIA TÄNAV OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Aia Tänav OÜ tegelik kasusaaja ja juhatuse liige Tarmo Sild on Arco Vara AS nõukogu esimees.
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Arco Vara AS
Juriidilise isiku tunnus: 097900BHCB0000066171
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100034653
Tehingu liik: Aktsiate märkimine
7500 2.25
Koondmaht: 7500
Koondhind: 2,25
Tehingu kuupäev: 2021-09-22
07:28:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2021-09-23 10:51:25
tehinguteavitus-4966.bdoc