Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Luman ja Pojad
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: OÜ Luman ja Pojad on AS Nordic Contractors emaettevõte ja Nordic Contractors on AS Nordecon aktsiate enamusomanik. OÜ Luman ja Pojad juhatuse liige Toomas Luman on AS Nordecon nõukogu esimees.
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Nordecon AS
Juriidilise isiku tunnus: 48510000D8HSLK854I81
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100039496
Tehingu liik: Müük
25 1.29
6 1.29
203 1.29
800 1.29
20 1.29
100 1.29
200 1.29
10 1.29
1 1.29
10 1.29
1000 1.29
1500 1.29
30 1.29
506 1.29
20 1.29
5 1.29
1000 1.29
21 1.29
100 1.29
100 1.29
10 1.29
510 1.29
200 1.29
1 1.29
382 1.29
200 1.29
155 1.29
15 1.29
20 1.29
1 1.29
5 1.29
1618 1.29
1 1.29
1 1.29
10 1.29
20 1.29
1 1.29
20 1.29
775 1.29
20 1.29
10 1.29
200 1.29
3 1.29
100 1.29
5 1.29
60 1.29
150 1.295
760 1.295
88 1.295
76 1.295
10 1.295
500 1.295
7 1.295
500 1.295
100 1.295
1000 1.295
50 1.295
74 1.295
160 1.295
3 1.295
10 1.295
30 1.295
63 1.295
300 1.295
6 1.295
30 1.295
2 1.295
5 1.295
25 1.295
5 1.295
5 1.295
80 1.295
10 1.295
10 1.295
20 1.295
50 1.295
1 1.295
270 1.295
1 1.295
Koondmaht: 14401
Koondhind: 1,292
Tehingu kuupäev: 2021-09-17
10:17:44
10:17:54
10:19:22
10:00:27
10:01:15
10:03:52
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:11:31
10:11:31
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:00:02
10:15:44
10:46:59
10:51:57
14:22:04
14:43:59
14:52:53
10:40:22
10:41:37
10:42:36
10:43:04
15:43:50
15:48:00
15:26:42
15:33:50
15:35:18
15:09:40
15:03:04
15:04:27
15:05:03
15:06:10
15:06:52
11:03:26
11:04:57
11:08:57
11:10:02
11:10:18
10:31:38
10:32:41
10:38:35
10:54:18
10:55:05
11:00:47
11:11:31
14:49:24
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2021-09-22 10:29:37
tehinguteavitus-4965.bdoc