Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Merona Systems
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu esimehega seotud isik, Rain Lõhmus, AS LHV Group nõukogu esimees
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Märkimisõigus
Tunnuskood: EE3700080734
Tehingu liik: Müük
68 9.99
30 9.99
7 9.87
2 9.77
20 9.77
10 9.76
10 9.76
28 9.75
1 9.75
10 9.75
1 9.71
10 9.71
3 9.7
1 9.7
5 9.7
1 9.7
5 9.7
12 9.7
10 9.7
1 9.62
24 9.61
10 9.61
131 9.6
34 9.62
7 9.62
1 9.61
70 9.6
1 9.6
10 9.6
1 9.6
5 9.6
50 9.52
40 9.52
20 9.52
90 9.52
2 9.52
100 9.51
50 9.51
25 9.5
10 9.5
11 9.5
2 9.5
10 9.5
30 9.5
1 9.5
1 9.5
5 9.5
2 9.5
100 9.5
1 9.5
49 9.6
1 9.6
21 9.6
18 9.35
17 9.37
149 9.36
16 9.35
4 9.35
20 9.35
4 9.35
1 9.34
10 9.33
100 9.32
20 9.3
41 9.22
59 9.22
5 9.2
4 9.2
100 9.11
10 9.1
1 9.1
20 9.1
1 9.1
1 9.1
4 9.1
2 9.1
1 9.1
1 9.1
10 9.1
98 9.1
31 9.1
1 9.1
300 9.1
20 9.1
Koondmaht: 2219
Koondhind: 9,409
Tehingu kuupäev: 2021-09-17
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:12:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
09:14:00
10:04:00
10:04:00
10:04:00
10:04:00
10:04:00
10:04:00
10:04:00
10:04:00
10:05:00
10:05:00
10:05:00
10:05:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:06:00
10:44:00
10:45:00
10:46:00
12:46:00
12:46:00
12:46:00
12:46:00
12:47:00
12:47:00
12:47:00
12:47:00
12:47:00
12:47:00
12:47:00
12:47:00
12:48:00
12:48:00
12:48:00
12:48:00
12:48:00
12:48:00
12:48:00
12:48:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
12:59:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2021-09-21 12:50:03
tehinguteavitus-4964.bdoc