Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: AS Lõhmus Holdings
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu esimehega seotud isik, Rain Lõhmus, AS LHV Group nõukogu esimees
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Aktsiate märkimine
14705 34.0
Koondmaht: 14705
Koondhind: 34
Tehingu kuupäev: 2021-09-17
13:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2021-09-21 10:52:58
tehinguteavitus-4958.bdoc