Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: AS Amalfi
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu liikmega seotud isik, Heldur Meerits, AS LHV Group nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Aktsiate märkimine
60000 34.0
Koondmaht: 60000
Koondhind: 34
Tehingu kuupäev: 2021-09-17
11:24:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2021-09-21 09:16:14
tehinguteavitus-4953.bdoc