Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Aktuaarsed lahendused OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Juhatuse liikmega seotud isik, Tarmo Koll, AS LHV Kindlustus juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Märkimisõigus
Tunnuskood: EE3700080734
Tehingu liik: Müük
66 9.5
34 9.5
Koondmaht: 100
Koondhind: 9,5
Tehingu kuupäev: 2021-09-17
10:28:00
10:29:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2021-09-20 12:44:37
tehinguteavitus-4947.bdoc