Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Helli Toomsalu
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Group juhatuse liikme Madis Toomsalu’ga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Kapitali suurendamise emiteerimise märkimine
8 34.0
Koondmaht: 8
Koondhind: 34
Tehingu kuupäev: 2021-09-17
11:07:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2021-09-20 09:07:20
tehinguteavitus-4920.bdoc