Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Indrek Nuume
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Pank juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Müük
682 15.7
35 15.7
200 15.7
100 15.7
20 15.7
11 15.7
37 15.7
10 15.7
13 15.7
60 15.7
3 15.7
2 15.7
1 15.7
210 15.7
100 15.7
1 15.7
500 15.7
1 15.7
1149 15.7
7 15.7
1160 15.7
10 15.7
1 15.7
20 15.7
2 15.7
140 15.7
30 15.7
1 15.7
35 15.7
10 15.7
10 15.7
6 15.7
3 15.7
10 15.7
3 15.7
60 15.7
57 15.7
Koondmaht: 4700
Koondhind: 15,7
Tehingu kuupäev: 2020-11-23
10:53:11
10:52:35
10:51:31
10:30:52
10:22:53
10:22:35
10:09:20
10:07:51
10:07:16
10:04:10
10:01:47
09:43:49
09:20:25
09:15:12
08:47:26
08:44:35
08:44:11
08:40:23
08:38:05
08:37:53
08:31:55
08:22:46
08:12:43
08:08:53
08:06:42
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
08:00:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-11-25 12:59:11
tehinguteavitus-4575.bdoc