Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Martti Singi
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Pank juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Müük
745 15.6
1000 15.6
4 15.6
6 15.6
120 15.6
29 15.6
10 15.6
10 15.6
15 15.6
200 15.6
1 15.6
50 15.6
2 15.6
10 15.6
30 15.6
10 15.6
1 15.6
1 15.6
2 15.6
25 15.6
45 15.6
3 15.6
1 15.6
1 15.6
100 15.6
3 15.6
6 15.6
70 15.6
283 15.5
200 15.5
1 15.5
10 15.5
20 15.5
1 15.5
100 15.5
30 15.5
68 15.5
2 15.5
4 15.5
50 15.5
200 15.5
11 15.5
70 15.5
6 15.5
12 15.5
2 15.5
6 15.5
21 15.5
5 15.5
6 15.5
15 15.5
4 15.5
3 15.5
2 15.5
100 15.5
194 15.5
58 15.5
2 15.5
20 15.5
20 15.5
1 15.5
2 15.5
2 15.5
10 15.5
10 15.5
943 15.5
6 15.5
Koondmaht: 5000
Koondhind: 15,55
Tehingu kuupäev: 2020-11-19
12:38:17
12:27:06
12:10:17
11:59:39
11:53:23
11:50:59
11:41:59
11:37:29
09:42:54
09:36:40
09:35:15
09:34:26
09:34:20
09:32:31
09:27:58
09:24:18
09:23:34
09:18:48
09:11:00
09:09:03
09:06:15
09:03:50
08:47:20
08:44:44
08:41:14
08:35:25
08:34:39
08:34:34
08:04:42
08:04:21
08:00:15
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
08:00:01
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-11-20 17:13:13
tehinguteavitus-4572.bdoc