Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ HHL Rühm
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Emitendi nõukogu liikme Hans Luige kontrolli all olev äriühing
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Ekspress Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900B52V1TUMW7FS54
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100016965
Tehingu liik: Ost
588 0.665
5 0.675
728 0.675
10 0.68
1471 0.68
10 0.68
10 0.68
250 0.68
34 0.68
1540 0.685
700 0.685
10 0.685
10 0.685
575 0.685
19 0.685
10 0.685
1000 0.69
3000 0.68
2000 0.68
3000 0.68
50 0.675
1740 0.675
Koondmaht: 16760
Koondhind: 0,68
Tehingu kuupäev: 2020-11-13
08:13:00
08:45:00
08:45:00
08:51:00
08:51:00
08:51:00
08:51:00
09:08:00
09:19:00
09:34:00
09:34:00
09:34:00
09:34:00
09:34:00
09:34:00
09:34:00
09:37:00
09:47:00
09:50:00
09:54:00
13:18:00
13:18:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-11-19 10:35:32
tehinguteavitus-4571.bdoc