Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: AS Infortar
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS Infortar on 39,24% AS Tallink Grupp aktsiate omanik. AS Infortar juhatuse liikmed Ain Hanschmidt ja Eve Pant on AS Tallink Grupp nõukogu liikmed.
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Aktsiate pandist vabastamine
22800000 0.64
Koondmaht: 22800000
Koondhind: 0,64
Tehingu kuupäev: 2020-11-16
00:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2020-11-17 14:14:09
tehinguteavitus-4570.bdoc