Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Raul Puusepp
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Juriidilise isiku tunnus: 529900785KF1K0EEW940
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE0000001105
Tehingu liik: Ost
1158 8.46
Koondmaht: 1158
Koondhind: 8,46
Tehingu kuupäev: 2020-10-28
09:28:09
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-10-29 14:21:02
tehinguteavitus-4569.bdoc