Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Raul Puusepp
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Juriidilise isiku tunnus: 529900785KF1K0EEW940
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE0000001105
Tehingu liik: Ost
20 8.52
1 8.52
426 8.52
100 8.52
50 8.52
500 8.52
203 8.52
200 8.48
1208 8.48
1800 8.48
200 8.48
183 8.48
180 8.48
179 8.48
21 8.48
20 8.48
9 8.48
Koondmaht: 5300
Koondhind: 8,49
Tehingu kuupäev: 2020-10-27
08:27:00
08:27:00
08:27:00
08:27:00
08:27:00
08:27:00
08:27:00
11:29:00
11:29:00
11:30:00
11:30:00
11:32:00
10:55:00
10:21:00
10:26:00
10:28:29
10:26:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-10-29 14:24:18
tehinguteavitus-4568.bdoc