Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Hans Pajoma
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Coop Pank AS juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Coop Pank aktsiaselts
Juriidilise isiku tunnus: 549300EHNXQVOI120S55
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100007857
Tehingu liik: Aktsiate märkimine optsiooniprogrammi raames
583850 0.73
Koondmaht: 583850
Koondhind: 0,73
Tehingu kuupäev: 2020-10-22
00:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2020-10-26 10:22:51
tehinguteavitus-4567.bdoc