Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Cofi Investeeringud OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu esimehega lähedalt seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Inbank
Juriidilise isiku tunnus: 2138005M92IEIQVEL297
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300110964
Tehingu liik: Müük
22 1043.3
Koondmaht: 22
Koondhind: 1 043,3
Tehingu kuupäev: 2020-10-13
11:56:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-10-19 14:43:10
tehinguteavitus-4565.bdoc