Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Jüri Heero
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Pank juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Müük
35 13.7
2 13.7
20 13.7
443 13.7
Koondmaht: 500
Koondhind: 13,7
Tehingu kuupäev: 2020-09-18
10:59:29
11:56:56
11:59:44
12:34:05
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-09-21 11:24:58
tehinguteavitus-4549.bdoc