Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Tarmo Koll
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Kindlustus juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300001791
Tehingu liik: Võlainstrumendi emiteerimise märkimine
6 1000.0
Koondmaht: 6
Koondhind: 1 000
Tehingu kuupäev: 2020-09-18
05:35:21
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2020-09-18 11:44:00
tehinguteavitus-4542.bdoc