Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: PN Management OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: PN Management juhatuse liige Paavo Nõgene on AS Tallink Grupp juhatuse esimees
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
166 0.702
250 0.702
10 0.702
2000 0.702
3500 0.702
2000 0.702
2000 0.702
3074 0.702
Koondmaht: 13000
Koondhind: 0,702
Tehingu kuupäev: 2020-05-11
09:36:00
09:36:00
09:36:00
09:36:00
09:36:00
09:36:00
09:36:00
09:36:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-05-12 09:56:41
tehinguteavitus-4497.bdoc