Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: AS Lõhmus Holdings
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Group nõukogu esimehe Rain Lõhmus'ega seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Pantimine
100000 11.58
Koondmaht: 100000
Koondhind: 11,58
Tehingu kuupäev: 2020-05-06
16:21:37
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2020-05-07 14:22:40
tehinguteavitus-4496.bdoc