Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Miemma Holding OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: EfTEN Real Estate Fund III AS juhatuse liikme Viljar Arakaga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algse teate muudatus
Muudatuse põhjus: Tehingute täpsustus
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: EfTEN Real Estate Fund III AS
Juriidilise isiku tunnus: 4851000008JBI71L7643
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100127242
Tehingu liik: Omandamine
28 16.3
472 16.3
Koondmaht: 500
Koondhind: 16,3
Tehingu kuupäev: 2020-04-29
07:25:00
07:53:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-05-04 14:12:28
tehinguteavitus-4487.bdoc