Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Altius Capital OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: EfTEN Real Estate Fund III AS nõukogu esimehe Arti Arakaga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: EfTEN Real Estate Fund III AS
Juriidilise isiku tunnus: 4851000008JBI71L7643
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100127242
Tehingu liik: Omandamine
89 16.2
3 16.2
40 16.2
354 16.2
150 16.2
1 16.2
115 16.3
1 16.3
2 16.3
786 16.3
30 16.3
66 16.3
21 16.3
979 16.3
500 16.3
512 16.3
11 16.4
50 16.4
Koondmaht: 3710
Koondhind: 16,284
Tehingu kuupäev: 2020-04-29
07:00:03
07:00:03
07:00:03
07:00:03
07:00:03
08:04:06
08:40:24
08:40:24
08:40:24
08:42:00
08:40:35
08:42:08
08:42:08
09:11:18
09:45:09
09:46:49
10:19:37
10:19:37
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-05-04 13:07:30
tehinguteavitus-4484.bdoc