Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Altius Capital OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: EfTEN Real Estate Fund III AS nõukogu esimehe Arti Arakaga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: EfTEN Real Estate Fund III AS
Juriidilise isiku tunnus: 4851000008JBI71L7643
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100127242
Tehingu liik: Omandamine
268 15.8
Koondmaht: 268
Koondhind: 15,8
Tehingu kuupäev: 2020-04-27
11:28:47
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-05-04 12:31:31
tehinguteavitus-4482.bdoc