Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Tõnu Uustalu
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: EfTEN Real Estate Fund III AS juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: EfTEN Real Estate Fund III AS
Juriidilise isiku tunnus: 4851000008JBI71L7643
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100127242
Tehingu liik: Omandamine
9 16.4
2 16.4
123 16.4
100 16.4
16 16.4
Koondmaht: 250
Koondhind: 16,4
Tehingu kuupäev: 2020-04-29
07:37:05
07:37:05
07:37:05
07:37:05
07:37:05
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-05-04 09:50:42
tehinguteavitus-4480.bdoc