Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Patro Invest OU
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Related person to Damian Patrowicz(member of managment board) and Malgorzata Patrowicz(member of supervisory board)
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Investment Friends Capital SE
Juriidilise isiku tunnus: 259400IJV1V3TF45QC25
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100143041
Tehingu liik: Ost
545 0.53
445 0.53
100 0.53
545 0.53
421 0.53
124 0.53
Koondmaht: 2180
Koondhind: 0,53
Tehingu kuupäev: 2020-04-20
14:49:21
14:49:21
14:49:21
14:49:21
14:49:21
14:49:21
Tehingu koht: Warsaw Stock Exchange-prices in PLN currency
Avalikustatud: 2020-04-23 13:32:22
tehinguteavitus-4474.bdoc