Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Patro Invest OU
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Related person to Damian Patrowicz(member of managment board) and Malgorzata Patrowicz(member of supervisory board)
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Atlantis SE
Juriidilise isiku tunnus: 259400H4FRMSCZ8HLT61
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100143090
Tehingu liik: Ost
750 0.468
548 0.468
202 0.47
750 0.47
750 0.47
Koondmaht: 3000
Koondhind: 0,469
Tehingu kuupäev: 2020-04-20
14:45:24
14:45:25
14:45:25
14:45:25
14:45:26
Tehingu koht: Warsaw Stock Exchange-prices in PLN currency
Avalikustatud: 2020-04-23 12:51:32
tehinguteavitus-4472.bdoc