Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Televool OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Coop Pank AS-i Krediidiriski juhi Kerstin Lossiga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Coop Pank aktsiaselts
Juriidilise isiku tunnus: 549300EHNXQVOI120S55
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100007857
Tehingu liik: Ost
1540 1.02
500 1.02
1500 1.02
1370 1.02
90 1.02
Koondmaht: 5000
Koondhind: 1,02
Tehingu kuupäev: 2020-03-20
10:29:00
10:24:00
10:21:00
10:17:00
10:17:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-03-26 12:00:04
tehinguteavitus-4439.bdoc