Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Joel Kukemelk
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Varahaldus juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Müük
233 10.25
20 10.25
5 10.25
25 10.25
4 10.25
10 10.25
25 10.25
40 10.25
4 10.25
200 10.25
934 10.25
978 10.2
100 10.2
50 10.2
36 10.2
20 10.2
10 10.2
80 10.2
50 10.2
50 10.2
5 10.2
1 10.2
25 10.2
20 10.2
10 10.2
49 10.2
16 10.2
Koondmaht: 3000
Koondhind: 10,225
Tehingu kuupäev: 2020-03-19
11:56:14
11:54:11
11:53:21
11:52:32
11:52:12
11:51:00
11:47:13
11:46:03
11:44:10
11:43:39
11:42:47
10:34:23
10:32:18
10:30:20
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
10:29:13
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-03-24 11:34:31
tehinguteavitus-4438.bdoc