Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Patro Invest OU
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Related person to Damian Patrowicz(member of managment board) and Malgorzata Patrowicz(member of supervisory board)
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Atlantis SE
Juriidilise isiku tunnus: 259400H4FRMSCZ8HLT61
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100143090
Tehingu liik: Ost
6266 0.4
3000 0.4
100 0.4
1 0.4
1 0.4
20436 0.4
1898 0.4
276 0.4
Koondmaht: 31978
Koondhind: 0,4
Tehingu kuupäev: 2020-03-18
08:00:34
08:09:56
09:07:24
10:58:10
11:39:55
11:48:29
14:00:18
16:00:00
Tehingu koht: Warsaw Stock Exchange-prices in PLN currency
Avalikustatud: 2020-03-24 11:44:13
tehinguteavitus-4434.bdoc