Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: PRFoods AS juhatuse liikme Indrek Kasela 100% omanduses olev ettevõte
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS PRFoods
Juriidilise isiku tunnus: 529900PFXFO2ZDCRNK93
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100101031
Tehingu liik: Ost
2500 0.4
1818 0.4
1676 0.39
Koondmaht: 5994
Koondhind: 0,397
Tehingu kuupäev: 2020-03-12
11:25:35
13:08:27
13:08:27
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-03-20 12:01:00
tehinguteavitus-4431.bdoc