Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Heero Invest
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Pank juhatuse liikme Jüri Heero´ga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300111558
Tehingu liik: Ost
1 1005.0
10 1005.0
Koondmaht: 11
Koondhind: 1 005
Tehingu kuupäev: 2020-03-13
10:28:16
10:24:26
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-03-20 11:53:50
tehinguteavitus-4430.bdoc