Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Patro Invest OU
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Related person to Damian Patrowicz(member of managment board) and Malgorzata Patrowicz(member of supervisory board)
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Atlantis SE
Juriidilise isiku tunnus: 259400H4FRMSCZ8HLT61
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100143090
Tehingu liik: Ost
52 0.47
948 0.47
1000 0.47
729 0.47
271 0.49
Koondmaht: 3000
Koondhind: 0,472
Tehingu kuupäev: 2020-03-09
15:46:00
15:46:00
15:46:00
15:46:00
15:49:42
Tehingu koht: Warsaw Stock Exchange-prices in PLN currency
Avalikustatud: 2020-03-19 15:28:07
tehinguteavitus-4427.bdoc