Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Kakssada Kakskümmend Volti
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Group nõukogu liikme Raivo Heinaga seotud juriidiline isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Ost
800 12.7
20 12.65
2 12.65
1079 12.6
2 12.7
400 12.8
97 12.8
Koondmaht: 2400
Koondhind: 12,675
Tehingu kuupäev: 2020-02-28
09:09:14
09:09:14
09:09:14
09:09:14
09:09:14
09:09:14
09:09:14
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-03-05 13:20:29
tehinguteavitus-4417.bdoc