Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Toivo Ninnas
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Aktsiaseltsi Tallink Grupp nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
400000 0.94
Koondmaht: 400000
Koondhind: 0,94
Tehingu kuupäev: 2020-03-03
08:03:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-03-05 12:13:21
tehinguteavitus-4416.bdoc