Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: PN Management OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: PN Management juhatuse liige Paavo Nõgene on AS Tallink Grupp juhatuse esimees.
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
3064 0.892
3500 0.896
5866 0.9
2000 0.898
5570 0.898
5000 0.898
800 0.9
4134 0.9
6766 0.9
300 0.9
Koondmaht: 37000
Koondhind: 0,898
Tehingu kuupäev: 2020-02-28
10:30:00
10:30:00
10:30:00
10:30:00
10:30:00
10:39:00
10:39:00
10:39:00
10:39:00
10:39:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2020-02-28 15:58:44
tehinguteavitus-4408.bdoc