Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: PN Management OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: PN Management juhatuse liige Paavo Nõgene on AS Tallink Grupp juhatuse esimees
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
10000 0.938
3303 0.94
7698 0.938
10000 0.94
3645 0.94
10000 0.94
1710 0.94
3000 0.94
644 0.94
Koondmaht: 50000
Koondhind: 0,939
Tehingu kuupäev: 2019-09-27
09:03:00
09:03:00
09:03:00
09:03:00
09:03:00
09:03:00
09:03:00
09:03:00
09:03:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-27 15:31:22
tehinguteavitus-4246.bdoc