Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Meelis Milder
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu nõunik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS BALTIKA
Juriidilise isiku tunnus: 48510000I3W254YEMG75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100145616
Tehingu liik: Müük
10000 0.126
7500 0.126
2500 0.126
Koondmaht: 20000
Koondhind: 0,126
Tehingu kuupäev: 2019-09-23
10:01:00
10:04:00
10:06:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-25 16:40:44
tehinguteavitus-4242.bdoc