Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Mersok OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Mersok OÜ juhatuse liige Eve Pant on AS Tallink Grupp nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
19382 0.93
1439 0.932
43179 0.93
468 0.93
150 0.93
8943 0.93
5000 0.93
11513 0.93
5000 0.93
20943 0.93
5000 0.928
34612 0.93
22932 0.928
Koondmaht: 178561
Koondhind: 0,93
Tehingu kuupäev: 2019-09-17
12:54:00
12:54:00
12:54:00
12:27:00
12:21:00
10:57:00
10:57:00
10:11:00
10:09:00
10:09:00
10:09:00
10:09:00
10:09:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-23 12:57:09
tehinguteavitus-4240.bdoc