Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Mersok OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Mersok OÜ juhatuse liige Eve Pant on AS Tallink Grupp nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
1000 0.936
8621 0.936
5379 0.936
1000 0.934
25000 0.936
4000 0.93
Koondmaht: 45000
Koondhind: 0,935
Tehingu kuupäev: 2019-09-18
12:59:00
11:17:00
11:17:00
11:17:00
09:12:00
07:18:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-23 12:46:15
tehinguteavitus-4239.bdoc