Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Mersok OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Mersok OÜ juhatuse liige Eve Pant on AS Tallink Grupp nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
609 0.938
715000 0.94
1090 0.938
4000 0.934
240 0.934
5000 0.936
98000 0.934
2000 0.934
1500 0.938
8425 0.938
6575 0.938
Koondmaht: 842439
Koondhind: 0,939
Tehingu kuupäev: 2019-09-19
12:59:00
11:23:00
11:21:00
10:48:00
08:21:00
08:18:00
08:13:00
07:27:00
07:18:00
07:02:00
07:02:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-20 16:02:42
tehinguteavitus-4237.bdoc