Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Kakssada Kakskümmend Volti OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Group nõukogu liikme Raivo Hein´aga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3700080726
Tehingu liik: Märkimisõiguse võõrandamine
3100 0.0
2260 0.0
Koondmaht: 5360
Koondhind: 0
Tehingu kuupäev: 2019-09-12
06:53:00
06:53:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2019-09-19 10:05:05
tehinguteavitus-4228.bdoc