Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: AS Amalfi
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Group nõukogu liikme Heldur Meerits'aga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3700080726
Tehingu liik: Kapitali suurendamise emiteerimise märkimine
79332 11.5
Koondmaht: 79332
Koondhind: 11,5
Tehingu kuupäev: 2019-09-13
00:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2019-09-18 09:05:26
tehinguteavitus-4207.bdoc