Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Ambient Sound Investments OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Group nõukogu liikme Tauno Tats'iga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3700080726
Tehingu liik: Kapitali suurendamise emiteerimise märkimine
118167 11.5
14802 11.5
Koondmaht: 132969
Koondhind: 11,5
Tehingu kuupäev: 2019-09-13
00:00:00
00:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2019-09-17 17:08:30
tehinguteavitus-4205.bdoc