Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Seikatsu OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Sten Tamkivi’ga seotud isik, Sten Tamkivi on AS LHV Group nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3700080726
Tehingu liik: Märkimisõiguse omandamine
3416 0.5
Koondmaht: 3416
Koondhind: 0,5
Tehingu kuupäev: 2019-09-13
07:00:04
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-16 14:05:29
tehinguteavitus-4185.bdoc