Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Meelis Milder
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu nõunik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS BALTIKA
Juriidilise isiku tunnus: 48510000I3W254YEMG75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100145616
Tehingu liik: Müük
3000 0.165
4000 0.165
1500 0.165
1728 0.187
500 0.18
2000 0.166
4624 0.165
Koondmaht: 17352
Koondhind: 0,168
Tehingu kuupäev: 2019-09-03
07:11:00
07:11:00
07:11:00
07:05:00
07:05:00
07:15:00
07:15:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-11 11:42:23
tehinguteavitus-4172.bdoc