Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: PRFoods AS juhatuse liikme Indrek Kasela 100% omanduses olev ettevõte
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS PRFoods
Juriidilise isiku tunnus: 529900PFXFO2ZDCRNK93
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100101031
Tehingu liik: Ost
10 0.474
2132 0.476
5000 0.481
2858 0.481
Koondmaht: 10000
Koondhind: 0,48
Tehingu kuupäev: 2019-08-30
07:36:49
07:36:49
09:21:54
09:26:19
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-09-05 18:09:51
tehinguteavitus-4169.bdoc