Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Patro Invest OU
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Related person to Damian Patrowicz(member of managment board) and Malgorzata Patrowicz(member of supervisory board)
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Atlantis SE
Juriidilise isiku tunnus: 259400H4FRMSCZ8HLT61
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100143090
Tehingu liik: Ost
500 0.6
500 0.6
500 0.6
500 0.6
500 0.6
500 0.6
500 0.6
500 0.6
400 0.6
500 0.629
177 0.629
323 0.629
500 0.629
500 0.629
177 0.629
323 0.629
500 0.629
Koondmaht: 7400
Koondhind: 0,612
Tehingu kuupäev: 2019-08-29
09:00:00
09:00:00
09:00:00
09:00:00
09:00:00
09:00:00
09:00:00
09:00:00
09:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
Tehingu koht: Warsaw Stock Exchange-prices in PLN currency
Avalikustatud: 2019-09-04 10:08:24
tehinguteavitus-4160.bdoc