Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Patro Invest OU
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Related person to Damian Patrowicz(member of managment board) and Malgorzata Patrowicz(member of supervisory board)
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Atlantis SE
Juriidilise isiku tunnus: 259400H4FRMSCZ8HLT61
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100143090
Tehingu liik: Ost
331 0.6
700 0.6
700 0.6
300 0.6
205 0.6
495 0.6
374 0.6
700 0.6
431 0.6
269 0.6
400 0.6
700 0.6
700 0.6
Koondmaht: 6305
Koondhind: 0,6
Tehingu kuupäev: 2019-08-26
13:00:40
13:00:40
13:00:40
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:00
13:00:40
13:00:00
13:00:00
13:00:00
Tehingu koht: Warsaw Stock Exchange-prices in PLN currency
Avalikustatud: 2019-09-04 10:06:23
tehinguteavitus-4157.bdoc